ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Zapytanie ofertowe 2/P/SSEA/2021

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „Edukacja drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr umowy PL/2020/AMIF/12.4 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „usługi najmu sal na terenie miasta Rzeszowa bądź w okolicach Rzeszowa ”, nr 2/P/SSEA/2021, z dnia 09.09.2021r. 

Zapytanie ofertowe
Zacznik 1_Formularz ofertowy
Zacznik 2_Owiadczenie o braku powizań z Zamawiajacym
Załącznik 3_Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami_2021

Załącznik 4_Wzór umowy najmu_2021

 

Informacja o wyborze oferty