ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

ZAPYTANIE OFERTOWE 2/C-k/SSEA/2018

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji - część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji ,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia : „świadczenie usługi cateringowej”, nr zamówienia 2/C-k/SSEA/2018, z dnia 23.10.2018.

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1 - Formularz oferty

Załącznik 2- Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 3 – Wykaz usług

Załącznik 4 - Wzór umowy

INFORMACJA O WYBORZE

UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „świadczenie usługi cateringowej”, nr zamówienia 2/C-k/SSEA/2018, z dnia 23.10.2018r. opublikowanego w ramach projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji, część II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2

Zmiana treści zapytania ofertowego
Zapytanie ofertowe_zmiany z dnia 25.10.2018

UWAGA!!! ZMIANA TREŚCI FORMULARZA OFERTOWEGO

Dotyczy: Zapytania ofertowego na „świadczenie usługi cateringowej”, nr zamówienia 2/C-k/SSEA/2018, z dnia 23.10.2018r. opublikowanego w ramach projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji, część II ” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji,  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2

Zmiana treści formularza ofertowego
Załącznik 1 - Formularz oferty