ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Zapytanie ofertowe 1/K/SSEA/2019

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji - część II”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  nr umowy PL/2017/AMIF/2.2  zapraszamy do złożenia oferty na realizację

zamówienia „zakup i dostawa książek dla  Beneficjentów projektu wspomagających naukę j. polskiego jako obcego”, nr

1/K/SSEA/2019, z dnia 17.01.2019.