ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „Edukacja drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr umowy PL/2020/AMIF/12.4 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia: „usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego z obywatelami państw trzecich m.in. Ukrainy, Białorusi oraz innych – w roku akademickim 2021/2022 (semestr zimowy oraz letni)” nr zamówienia 3/JP-RA/SSEA/2021, z dnia 07.09.2021.

Zapytanie ofertowe
Zacznik 1_Formularz ofertowy
Zacznik 2_Owiadczenie o braku powizań z Zamawiajacym
Zacznik 3_Wzór umowy
Zacznik 4_Oświadczenie skadane w związku z pkt 3 zapytania_ofertowego

Informacja o wyborze oferty