ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu Edukacja drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  nr umowy PL/2020/AMIF/12.4  zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Specjalista ds. legalizacji pobytu oraz pomocy integracyjnej beneficjentów projektu” nr 2/SDL/SSEA/2021 z dnia 13.09.2021 r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu

Załącznik 1 Formularz oferty