ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „Edukacja drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr umowy PL/2020/AMIF/12.4 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia: „usługa przeprowadzenia zajęć z języka polskiego jako obcego z obywatelami państw trzecich m.in. Ukrainy, Białorusi oraz innych – w roku akademickim 2019/2020 (semestr letni) oraz w roku akademickim 2020/2021 (semestr zimowy oraz letni)” nr zamówienia 1/JP-RA/SSEA/2020, z dnia 06.02.2020.

Zapytanie ofertowe
Załącznik 1_Formularz ofertowy
Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 3_Wzór umowy
Załącznik 4_Oświadczenie składane w związku z pkt. 3. zapytania ofertowego

Informacja_o_wyborze_oferty_lektorzy.pdf