ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „Edukacja drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, nr umowy PL/2020/AMIF/12.4 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „usługi najmu sal na terenie miasta Rzeszowa bądź w okolicach Rzeszowa ”, nr 1/P/SSEA/2020, z dnia 06.02.2020.

Zapytanie ofertowe pomieszczenia
Załącznik 1_Formularz ofertowy
Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
Załącznik 3_Oświadczenie o dysponowaniu nieruchomościami
Załącznik 4_ Wzór umowy najmu

Informacja_o_wyborze_oferty_-najem.pdf