ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 1/SDL/SSEA/2020

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu Edukacja drogą do integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji  nr umowy PL/2020/AMIF/12.4  zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia „Specjalista ds. legalizacji pobytu oraz pomocy integracyjnej beneficjentów projektu” nr 1/SDL/SSEA/2020 z dnia 25.06.2020 r.

Ogłoszenie o zatrudnieniu nr 1/SDL/SSEA/2020

Załącznik 1 Formularz ofertowy