ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

Zapytania ofertowe 2/W/SSEA/2018

W związku z realizacją przez Stowarzyszenie Społeczno - Ekonomiczne ABSOLWENT projektu „W nowym miejscu – edukacja drogą do integracji, część II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji nr umowy PL/2017/AMIF/2.2 zapraszamy do złożenia oferty na realizację zamówienia: „usługa przeprowadzenia  warsztatów szkoleniowych pt. „Obywatele Państw Trzecich na Wspólnotowym rynku europejskim” – w roku akademickim 2018/2019” nr zamówienia 2/W/SSEA/2018, z dnia 09.10.2018.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik 1_Formularz ofertowego

Załącznik 2_Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym

Załącznik 3_Wykaz osób

Załącznik 4_Wzór umowy

Złącznik 5_Specyfikacja warsztatów