ABSOLWENT

STOWARZYSZENIE SPOŁECZNO-EKONOMICZNE

baner w nowym miejscu

Celem projektu jest  zwiększenie stopnia integracji obywateli państw trzecich, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Uzbekistanu, Azerbejdżanu, Rosji oraz Gruzji, przyjeżdżających do woj. podkarpackiego (zwłaszcza do Rzeszowa) przede wszystkim na studia
W ramach projektu zostaną zrealizowane spotkania edukacyjne dla młodzieży, które mają zwiększyć wiedzy młodych Polaków o Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznego wymiaru członkostwa Polski w UE i jego wpływu na codzienność zarówno uczestników zajęć jak i ich bliskich, tj. rodziców, dziadków, rodzeństwa.

baner 12 gwiazdek

Loga Unia Europejska

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie innowacyjnej receptury mydła dla dzieci o zmieniającej się barwie podczas mycia rąk."

Cel projektu:  Zlecenie jednostce naukowo badawczej prac B+R mających na celu opracowanie innowacyjnej receptury mydła dla dzieci o zmieniającej się barwie podczas mycia rąk. 
Planowane efekty: W rezultacie przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie innowacyjnej receptury mydła dla dzieci o zmieniającej się barwie podczas mycia rąk.
Wartość projektu: 489 970.50 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 338 597.50 zł.

Loga Unia Europejska

Stowarzyszenie Społeczno-Ekonomiczne ABSOLWENT realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Opracowanie nowego produktu opartego na innowacyjnej recepturze kosmetyku w proszku o właściwościach myjących w kontakcie z wodą".

Cel projektu:  Zlecenie jednostce naukowo badawczej prac B+R mających na celu opracowanie nowego produktu opartego na innowacyjnej recepturze kosmetyku w proszku o właściwościach myjących w kontakcie z wodą. 
Planowane efekty: W rezultacie przeprowadzonych prac B+R zostanie opracowana receptura kosmetyku w proszku o właściwościach myjących w kontakcie z wodą.
Wartość projektu: 474 288.00 zł.
Wkład Funduszy Europejskich: 327 760.00 zł.